Guldkikarvinnare genom åren

Guldkikaren by MPI startade 2014. Här presenteras tidigare års vinnare.
Guldkikarvinnare genom åren
Guldkikaren 2017: Åsa Dahlqvist
B2B-mässor med möten i fokus (eller Släpp utställarne loss, det är vår!)

Det kommer inte längre att finnas utställare och besökare på B2B-mässor – endast mötare –och detta kommer att få konsekvenser på framtidens mässor. Belägg:  
1. Deltagare på mässor (både utställare och besökare) vill veta vad de tjänar på att komma till mässan.  
2. När man frågar utställare och besökare på mässor om vad som är mest värdefullt av att delta kommer ”möten med nya och befintliga kontakter” nästan alltid på första plats.
3. Vem är köpare och vem är säljare? Utställare vill möta andra utställare, besökare kan ha nytta av att träffa varandra. 

Alltså: Ju fler möten, mellan samtliga deltagare, desto mer värde kan skapas för samtliga deltagare Det är bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra för att skapa en mer mötesfrämjande miljö på framtidens B2B-mässor. Men man skulle kunna börja med dessa åtgärder:

1. Riv väggarna. När man tänker efter är det vansinnigt att vi först samlar massor av människor som har behov av att träffas och sedan stänger vi in dem i montrar med höga väggar. I framtiden kommer vi att se allt fler öppna montrar.
2. Slopa gångarna. I framtiden kommer vi att se alltfler ”lapptäcksmässor” där man helt enkelt tar bort gångarna mellan de öppna montrarna. När lämnar en monter kliver du helt enkelt in i nästa. Det öppnar upp för många fler möten mellan alla deltagare på mässan.
3. Öppna upp för aktivt deltagande. De passiva storföreläsningarna kommer delvis att ersättas med workshops, open space och andra typer av lärande möten som leder till fler möjligheter till relationsskapande även där.

asaguldkikaren(1).jpg

Åsa Dahlqvist, vinnare av Guldkikaren 2017

_______________________________________________


Guldkikaren 2016: Jörgen Dyssvold
Platser och deras påverkan på prestation


Jörgen Dyssvold har ägnat många år till att läsa det mesta som publicerats kring hur platser, miljöer och sammanhang påverkar människors prestation och intervjua en lång rad experter.Var vi arbetar oavsett om det är enskilt eller i grupp har större påverkan på utfallet än forskarna tidigare har trott. Miljö och sammanhang har visat sig kunna öka prestation, kvalitet, arbetsglädje, kreativitet och välmående med så mycket som 50%.

jorgenwebb(1).jpg

Jörgen Dyssvold, vinnare av Guldkikaren 2016
_______________________________________________


Guldkikaren 2015: Peter König
Edutainment: Kombinationen affärsmässighet och nöje i samma aktivitet. För att öka engagemanget och höja energinivån på mötet!

Och där har du svaret! Edutainment skapar delaktighet, engagemang och positiv energi samtidigt som budskapet går fram och du lär dig något nytt! Dessutom minns du det viktiga budskapet bättre. Edutainment är en kombination av orden Education & Entertainment. Inom mötesindustrin kan detta översättas med kombinationen affärsmässighet och nöje. Potentialen är enorm i mötesindustrin där allt för många möten och presentationer fortfarande är lite tråkiga, sövande och innehållet snabbt blir bortglömt. Effekten av Edutainment blir att folk vill åka på konferenser och möten – inte bara för den goda maten, eller för att träffa sina kollegor - utan för att det känns givande och som bra investerad arbetstid! När man kobinerar positiv energi och engagemang med affärsmässighet - då händer det magiska saker! Och det är denna magi som gör att deltagarna faktiskt förstår och minns det viktiga från konferensen.

Edutainment skapar denna magi!

petterkonig(1).jpg

Petter König, vinnare av Guldkikaren 2015

_______________________________________________

Guldkikaren 2014: Thomas de Ming
Snart kommer Smartrooms - Thomas metafor för mötesindustrins motsvarighet till mobilindustrins hybridkoncept smartphones

Smartrooms är alltså ett symboliskt samlingsnamn för en mängd olika hybridkoncept, d v s flera olika tekniker, funktioner och koncept som integreras i samma lösningar. Smartrooms kommer att förvandla både förutsättningarna och affärslogiken inom mötesindustrin på samma sätt som smartphones (via Iphone) först gjorde inom mobilindustrin och sedan inom väldigt många olika branscher/industrier.
Mötesindustrin verkar dock helt omedveten om att liknande hybridkoncept snart kommer att utmana även mötesindustrin och försöker istället att konkurrera med ”snabbare hästar” (ref till Henry Ford) genom att erbjuda överdådiga och snyggdesignade kringtjänster av typen ”föda och förströelser”. Dessa kringtjänster ska kompensera för energidränerande maratonsittningar som fortfarande utgör grunden för de flesta möten, konferenser, utbildningar och event. Man klär helt enkelt på de gamla mötesritualerna ”sitta, prata och bläddra” med olika typer av kompenserande upplevelser samtidigt som man konserverar de gamla ritualerna. Många av dagens mötes- och eventleverantörer riskerar därmed att bli till Nokia, som inte hann med i hybridutvecklingen utan istället fortsatte att utveckla bättre telefoner. Nokia har nu köpts upp av Microsoft.

För att undvika utslagning så behöver mötesindustrin i grunden ompröva vad man egentligen bidrar med, speciellt nu när allt fler verksamheters konkurrensförmåga och överlevnad bygger på hur väl de i sina organisationer och nätverk lyckas utvinna sin samlade hjärnkraft och utveckla både tankeförmåga och tankeproduktivitet. Mötesindustrin måste kanske omdefiniera sig till att bli en tankeindustri?

tomas(1).jpg 

Thomas de Ming, vinnare av Guldkikaren 2014