Finalbidrag 2017

Den 17 mars träffades Guldkikarakademin för att välja ut de nio finalisterna till Guldkikaren 2017. Var med och rösta fam vinnaren den 6 april där även personerna bakom finalbidragen får presentera sina spaningar. Följande bidrag har gått till final: 
Finalbidrag 2017
Mötesregissörer
av Anders Müller

Varför finns det så få mötesregissörer till möten/event? Som har kunskap om både innehåll och teknik, hur teknik nyttjas för att förhöja ett möte/event. En mötesregissör kan säkra att det som hände på Oscarsgalan inte händer. Som ser till att allt händer på rätt ställe. Som bidrar genom att addera ljud, bild och effekter till ett möte. Alla möten bör förpackas med regi tillsammans med bra teknik.

Släpp kraften fri!
av Olle Nyström

Världen förändras. Företag och organisationer förändras. Möten förändras. Revolutionen är inte digital den är social. Fokus flyttas från planering till experiment, från hierarki till nätverk och från styrning till engagemang. Framtidens möten inspireras av fenomen som Open Space och Burning Man. Makten förflyttas från organisatör till deltagare. Engagemang bygger på förtroende.

Participatoriska konferenser i en participatorisk kultur
av Tommy Brotte
Vi lever i en tid då vi är vana vid och förväntar oss att få delta, bidra och skapa tillsammans. Det här drivs av hur vi umgås och skapar på nätet, företeelser som Burning Man och interaktiva kulturupplevelser. Snart kommer det att vara otänkbart att kalla deltagarna för publik. De kommer vara aktiva deltagare som bidrar, delar och skapar.

B2B-mässor med möten i fokus
av Åsa Dahlqvist

Det kommer inte längre att finnas utställare och besökare på B2B-mässor – endast mötare.
Det baserar jag på att:
1. Mässor handlar i första hand om relationsskapande och i andra hand visa upp produkter.
2. B2B-affärer baseras mer på samarbete och win-win än på köpare-säljare.
3. Det ger mer värde till alla deltagare, dvs access till både besökare och utställare.

Dare, Prepare & Share
av Per Bertilsson

Agendan sätts av deltagarna!
Temat bestäms av ledningen.
Dare – Utmana kollegor eller samarbetspartners/kunder som kan ge en intressant vinkel på temat att presentera
Prepare – Blir du utmanad och tackar ja, förbered dig!
Share – Hjälp de som blivit nominerade med input, kontaktpersoner & material

No CEO
av Per Bertilsson

Allt för stor fokus läggs på chefer och ledning. Alla organisationer består av människor som strävar mot ett gemensamt mål, låt dem driva konferensen! Ledningen är med och sätter ramarna för mötet, men står inte på scenen – det gör medarbetarna! Platta organisationer och internt entreprenörskap öppnar upp för denna modell!

Att presentera blir till att visualisera
av Anton Synnerdahl

Vi har sett det i politiken- med Marcus Oscarssons visuella förklaringar som lär gemene man politik. Vi har sett Hans Rosling förklara världsproblematiken med hjälp av sin karisma. Donald Trump blir president i USA (!) Det handlar inte längre om att presentera fakta i slide efter slide- framtiden bjuder på nya format!

Beprövade innehållsformat tar andelar från skräddarsydda upplägg
av Nicklas Warmark

I jakten på rätt Effekt, Tids- och Kostnadseffektivitet väljer allt fler färdiga format istället för att skräddarsy från scratch. Exempel som belägger detta: Ökad tidsbrist hos kunder Strävan från kund om hög lägstanivå. Allt större och tydligare paketering av innehållsleverantörer.

(vision+mission+strategi)+(budskap+kultur) = Koncept
av Jonas Bodin
Effekten blir:
• Att frågor om lokaler, menyer, budget mm är sekundärt.
• Att eventet väldigt mätbart kopplat till rätt saker, samtidigt som enkäter efteråt ner i detalj blir onödiga.
• Att skillnaden mellan koncept och tema blir tydligare, där koncept betingar ett högre värde (bättre betalt).
• Att möjligheten att vara participatorisk, som Bard säger, eller viljan att vara delaktig, ökar markant eftersom som deltagaren förstår och känner igen sammanhanget.
• Att man måste börja med innehållet och sedan göra logistiken kring eventet och inte tvärtom som det ofta är i dag.